AMANAT UNTUK ANAK WATAN

"Wahai anak-anak bangsa, perjuangan kalian bersama tanggungjawab besar baru bermula maka tetapkanlah hati, kuatkan azam dan semangat, luruskan niat, sesungguhnya kalian adalah harapan kami di SEMASA dan SAIL, harapan Ummah, harapan ibubapa kalian dan harapan ibu pertiwi. Bangunlah untuk kesejahteraan, jangan mundur ke belakang dan jangan sesekali berputus asa, kami senantiasa di belakang menopang bahu-bahu kami untuk tempat berpijak kalian semua dalam meraih kejayaan"

Rabu, 23 Disember 2009

Misi Sekolah

SMKSA Chenderong Balai bertekad mendidik dan membimbing secara menyeluruh dan bersepadu berdasarkan keyakinan dan kepatuhan kepada Tuhan bagi melahirkan insan seimbang, bertanggungjawab, berilmu pengetahuan, mengamalkan nilai-nilai murni dan sanggup berusaha, berdikari dan berbakti kepada Agama, Bangsa dan Negara. Justeru, kami warga SMKSA akan berusaha menyediakan pelajar-pelajar yang berkualiti dan cemerlang selaras dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Negara.

Sumber: Majalah SEMASA, jilid ke-13, 2008