AMANAT UNTUK ANAK WATAN

"Wahai anak-anak bangsa, perjuangan kalian bersama tanggungjawab besar baru bermula maka tetapkanlah hati, kuatkan azam dan semangat, luruskan niat, sesungguhnya kalian adalah harapan kami di SEMASA dan SAIL, harapan Ummah, harapan ibubapa kalian dan harapan ibu pertiwi. Bangunlah untuk kesejahteraan, jangan mundur ke belakang dan jangan sesekali berputus asa, kami senantiasa di belakang menopang bahu-bahu kami untuk tempat berpijak kalian semua dalam meraih kejayaan"

Rabu, 6 Januari 2010

Retorika Warga SEMASA: A True Friend

A TRUE FRIEND

If I could catch a rainbow,
I would do it just for you,
And share with you it's beauty,
On the days you're feeling blue.

If I could build a mountain,
You could call it your very own,
A place to find serenity,
A place to be alone.

If I could take your troubles,
I would toss them in the sea.

But all these things I'm finding...
Are impossible for me,
I cannot build a mountain,
Or catch a rainbow.

But let me be... what I know best,
A friend that's always there.

Nukilan: Mohd Zarin Alias, 5 As-Syafie 2008

Diedit daripada: Majalah SEMASA, Jilid ke-13, 2008

Tiada ulasan: